Prawo Spółek

Dla utrzymania porządku prawnego wewnątrz przedsiębiorstwa i bezpieczeństwa podejmowanych inwestycji, proponujemy Państwu szereg usług kancelarii. Otrzymując kompleksową opiekę w zarządzaniu spółką to my stajemy się gwarantem właściwie prosperującego przedsięwzięcia.

“Zapewniamy kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa spółek”

W zakres usług prawa spółek wchodzą:

  • pomoc prawna przy tworzeniu spółek, fundacji, stowarzyszeń;
  • przygotowywanie projektów aktów założycielskich, umów spółek oraz statutów;
  • rejestracja spółek/przedsiębiorców, fundacji i stowarzyszeń we właściwych rejestrach, rejestracja zmian w KRS;
  • bieżąca obsługa spółek, fundacji, stowarzyszeń;
  • przygotowywanie dokumentacji na zgromadzenia wspólników/walne zgromadzenia akcjonariuszy, posiedzenia zarządu i rady nadzorczej;
  • zaskarżanie uchwał;
  • umowy zbycia udziałów w spółkach;
  • stała obsługa prawna związana z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Prawo Spółek

Jesteśmy do Państwa dyspozycji i zachęcamy do kontaktu z Kancelarią Prawną A. Weber w sprawach Spółek.