Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Prawo pracy reguluje ogół stosunków pracownika i pracodawcy w ramach stosunku pracy, zasady organizacji pracodawców i pracowników, a także spory zbiorowe i układy.

Sprawy związane z tą gałęzią prawa wymagają przede wszystkim szybkiego działania i zorientowania na efekty. Stawiając na pierwszym miejscu Państwa satysfakcję dokładamy wszelkiej staranności by wszelkie podejmowane w ramach usługi prawnej działania odznaczały się skutecznością.

“Obsługa Prawna Firm i Osób Fizycznych”

Prawo pracy jest to zespół norm prawnych z którymi spotykamy się na co dzień, związanych ze stosunkiem pracy, które określają prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców, których należy przestrzegać.

W zakres usług Prawa pracy wchodzą:

  • odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę;
  • sprawy o przywrócenie do pracy;
  • sprawy o odszkodowanie, o odprawę, o ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, o premie i nagrody;
  • sprawy o dyskryminację i mobbing.
 

W zakres usług z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych wchodzą:

  • dwołania od decyzji zus;
  • reprezentacja przed sądami.

Prawo Pracy Kraków i ubezpieczenia społeczne

Jako kancelaria prawna oferujemy pomoc prawną w sprawach o wypowiedzenie umowy, sprawach o odszkodowania lub  o dyskryminację. W sprawach związanych z prawem pracy pozostajemy do Państwa pełnej dyspozycji.