Prawo Nieruchomości

Prawo nieruchomości reguluje warunki korzystania z rzeczy, a także uprawnienia przysługujące właścicielowi z tytułu posiadania.

Ponieważ własność zajmuje szczególne miejsce wśród praw określających użytkowania rzeczy, a jego przepisy są zawiłe, służymy Państwu pomocą w rozwiązywaniu problemów natury własnościowej.

“Kompleksowa obsługa z zakresu prawa nieruchomości”

Doradzamy pod względem prawnym w sprawach związanych z nieruchomościami gruntowymi, budowlanymi oraz lokalowymi. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prawie nieruchomości, w szczególności na terenie Krakowa i okolic.

W zakres usług Prawa nieruchomości wchodzą:

 
 • sprawy lokalowe;
  • wypowiedzenie umowy najmu, podwyżka czynszu;
  • sprawy o ustalenie istnienia stosunku najmu;
  • sprawy o eksmisję, zapłatę czynszu i opłat eksploatacyjnych;
  • pomoc prawna przy ustanawianiu odrębnej własności lokali;
 • reprezentowanie w sporach dotyczących własności nieruchomości;
 • sprawy o zasiedzenie nieruchomości;
 • sprawy o uwłaszczenie nieruchomości;
 • sprawy zniesienie współwłasności nieruchomości;
 • sprawy o rozliczanie korzyści i nakładów na nieruchomość;
 • sprawy o ochronę posiadania;
 • sprawy o wydanie nieruchomości;
 • sprawy o zaprzestanie naruszania prawa własności;
 • sprawy o rozgraniczenia nieruchomości;
 • ustanawianie i znoszenie służebności;
 • zakładanie i uzgadnianie treści ksiąg wieczystych, wpisy w księgach wieczystych;
 • pomoc prawna w zakresie badania i regulacji stanu prawnego nieruchomości;
 • pomoc prawna przy sporządzaniu wszelkich kontraktów dotyczących nieruchomosci, (sporządzanie i analiza umów dotyczących nabywania i zbywania nieruchomości, w tym umów przedwstępnych, przenoszenia prawa użytkowania wieczystego oraz umów przedwstępnych w tym zakresie, jak również umów o ustanowienie/ przeniesienie ograniczonego prawa rzeczowego: hipoteki, służebności, użytkowania, porady prawne i udział w negocjacjach warunków i treści umów, konsultacje, poprawki wzorów umów otrzymywanych od kontrahentów i notariusza, obecność przy podpisywaniu aktów notarialnych);
 • przygotowywanie i realizacja procesów inwestycyjnych.

Prawo nieruchomości Kraków

Zachęcamy do kontaktu jeżeli potrzebują Państwo pomocy prawnej związanej z prawem nieruchomości.