Mediacje sądowe i pozasądowe

Specjalizuję się w mediacjach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych i pracowniczych.

Certyfikat VCC mediatora pozasądowego i sądowego uzyskałam w sierpniu 2017 r

“Rozwiązanie sporów z satysfakcją dla obu stron”

Swoją wiedzą i doświadczeniem (nie tylko związanym z prowadzeniem mediacji, ale także z pracą przy rozwiązywaniu konfliktów pojawiających się przy okazji prowadzonych procesów sądowych) służę wszystkim, którzy chcieliby doprowadzić do porozumienia, ale nie wiedzą jak to zrobić.

Mediacje są jedną z alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Polegają one na tym, że pomiędzy stronami sporu pojawia się bezstronna, neutralna osoba, która pomoże stronom w znalezieniu satysfakcjonującego obie strony i akceptowalnego przez nie rozwiązania.

Mediacje Kraków

Jesteśmy do Państwa dyspozycji i zachęcamy do kontaktu z Kancelarią Prawną A. Weber.